VÅRT MÅL ÄR ATT VARA EN RESURS FÖR
VÅRA KUNDER OCH DERAS VERKSAMHET

Idag är vi heltäckande inom robotautomation, specialmaskiner, produktionsutrustningar och förpackningsmaskiner.
Där vi levererar lösningar inom olika branscher.

Historik

1998

Företaget började som svets- och smidesföretag med en anställd

1995

En verkstad byggdes i egen regi på Plastgatan.

2001

Uppstart av hydraulverkstad för service och installation.