Vårt mål är att
vara en resurs
för våra kunder
och deras verksamhet

Idag är vi heltäckande inom robotautomation, specialmaskiner, produktionsutrustningar och förpackningsmaskiner. Där vi levererar lösningar inom olika branscher.

Vi värnar om en god kommunikation med kunden.

Vår ambition är att arbeta långsiktigt och bygga upp ett gott förtroende hos våra kunder.

Ett litet företag med stor kunskap.

Historik

1985

Företaget började som svets- och smidesföretag med en anställd

1995

En verkstad byggdes i egen regi på Plastgatan.

2001

Uppstart av hydraulverkstad för service och installation.