Vår mål är att vara
en långsiktigt resurs
för våra kunder och
deras verksamhet

Idag är vi heltäckande inom robotautomation, specialmaskiner, produktionsutrustningar och förpackningsmaskiner. Där vi levererar lösningar inom en bred variation av olika branscher.

Vi värnar om en god kommunikation med kunden och vi finns med genom hela projektet och säkerställer att allt blir rätt från början till slut. 

Vår ambition är att arbeta långsiktigt och bygga upp ett gott förtroende hos våra kunder.

Vi tar ett helhetsansvar och anpassar våra lösningar efter varje kunds behov och önskemål.

Jimec AB grundades 1985 av ägaren Jan Blom.

– Det handlar helt enkelt om att ta fram en skräddarsydd lösning när marknadens standardutrustningar inte räcker till. Här kan vi komma in och ta ett helhetsansvar. Vi anpassar våra lösningar efter varje beställares behov och önskemål.

Jimec står för ett helhetsåtagande, vilket inbegriper allt ifrån konstruktion, tillverkning och montage till installation, CE-märkning och dokumentation.

– Det innebär att vi finns med genom hela projektet och säkerställer att allt blir rätt från början till slut. Vi är duktiga på att ta fram kostnadseffektiva maskiner och produktionslösningar eftersom vi inte jobbar med några stora over head- kostnader.

Konceptet har attraherat en vid kundkrets som sträcker sig över hela Sverige och övriga delar av norra Europa. Kunderna finns i flera olika branscher, bland annat livsmedelsbranschen samt medicin- och fordonsindustrin.

– Vår ambition är att arbeta långsiktigt och bygga upp ett gott förtroende hos våra kunder. På så sätt utgör vi en stark resurs i deras verksamheter.

Jan Blom
VD/Projektledare/Konstruktion