Vi erbjuder ett
komplett åtagande

Jimec står för ett helhetsåtagande, vilket inbegriper allt från:

Projektering

Tekniskberedning

Konstruktion

Tillverkning

Montage

Installation

CE-märkning

Dokumentation

Jimec konstruerar inte bara nya utrustningar utan utför också ombyggnationer, modifieringar och effektiviseringar av befintliga utrustningar.

Vid nykonstruktion av maskiner ritar vi i 3D Inventor.

Egen verkstad, tillverkning och montering, ger oss snabbhet och flexibilitet.

Vi finns där under hela processen och ser till att göra alla steg rätt från början till slut.

Kontakta oss för mer information